Muayenehane Hizmetler Hakkımızda Kontak Impressum Gerekli telefonlar ve Belge indirme linkleri
Tıp Dr. Michael Murat Basaran Aile hekimi
Sunulan hizmetler: Aile hekimliği, Genel hekimlik hizmetleri, Önleyici muayeneler ve genel kontrol muayeneleri, Seyahat ve aşı önerileri, Psikosomatik ilk basamak önlemleri ve müdahaleler, Beslenme önerileri. Laboratuvar hizmetleri: Uzun süreli kan basıncı ölçümü, Ekokardiyografi ve ultrason, İç organların, kalbin ve damarların ultrason muayeneleri, Kan ve idrar testleri, enjeksiyonlar, Solunum fonksiyon testi  (spirometrie), Aşılamalar. Diğer hizmetler: Ev ve bakımevleri ziyaretleri, Özel hastalar için özel konuşma ve muayeneler.
Hizmetler